El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia Item honek honako baimen-fitxategi hauek dauzka asoziatuta:

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 1994
Bestelakorik adierazi ezean, itemaren baimena horrela deskribatzen da:© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 1994