Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 1994
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 1994