O ítem ten asociados os seguintes ficheiros de licenza:

CC0 1.0 Universal
A non ser que se indique outra cousa, a licenza do ítem descríbese comoCC0 1.0 Universal