El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia Item honek honako baimen-fitxategi hauek dauzka asoziatuta:

Etiqueta de Dominio Público 1.0
Bestelakorik adierazi ezean, itemaren baimena horrela deskribatzen da:Etiqueta de Dominio Público 1.0