Os usuarios deste sistema poden facer login para ver este documento.

Acceder

Cubra os seguintes datos para solicitar unha copia do documento ao responsable

Updated combined biomass index of abundance of North Atlantic swordfish stock 1963-2015.

Este enderezo utilizarase para o envío do documento.